1. Qúa trình hình thành và phát triển

 

Trung tâm y tế huyện được tách thành Trung tâm Y tế Mỏ Cày và Bệnh viện Đa khoa khu vực Cù Lao Minh từ tháng 10/2000. Đến ngày 25 tháng 3 năm 2009 Trung tâm Y tế Mỏ Cày Nam được tách ra từ TTYT Mỏ Cày theo Nghị định số 08/CP ngày 9 tháng 2 năm 2009 của Chính phủ Việt Nam. Thực hiện quyết đinh số 298/QĐ- SYT ngày 01 tháng 7 năm 2009 của sở Y tế V/v đổi tên Trung tâm y tế dự phòng huyện; thành; thị thành Trung tâm y tế huyện; từ ngày 1/7/2009 Trung tâm y tế dự phòng huyện Mỏ Cày Nam đổi tên thành Trung tâm y tế huyện Mỏ Cày Nam và tiêp nhận bàn giao cơ sở vật chất, nhân lực trạm y tế 16 xã, thị trấn trong huyện.

Trung tâm y tế huyện Mỏ Cày Nam là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, chịu sự quản lý toàn diện của Sở Y tế, sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện và sự chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật của các Bệnh viện tỉnh, bệnh viện khu vực Cù Lao Minh, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh và các Trung tâm chuyên ngành tuyến tỉnh.

Trung tâm y tế huyên Mỏ Cày Nam là đơn vị hành chính sự nghiệp có tư cách pháp nhân, có trụ sơ, có con dấu riêng , và được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước.

2. Quy mô tổ chức bộ máy

Hiện tại về mô hình tổ chưc Trung tâm y tế huyện gổm 05 khoa và 02 phòng Khoa Kiểm soát dịch, bệnh, HIV/AIDS; Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm; Khoa Y tế công cộng; Khoa Xét nghiệm và Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản, 02 Phòng chức năng và 17 trạm y tế xã/ thị trấn trực thuộc.

Nhân lực Trung tâm y tế huyện gồm 49 CBCNV làm nhiệm vụ chuyên môn là phòng chống dịch và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân và 113 cán bộ tại PKKV và trạm y tế các xã làm nhiệm vụ khám chữa bệnh thông thường và cấp cứu cho bệnh nhân tại địa phương.